ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิชา ว20101 การออกแบบและเทคโนโลยี
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
วิชา ง20105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Photoshop)
วิชา ง20108 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 (Scratch)
วิชา ง20265 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Blog และ HTML)

ครูผู้สอน

นายเพรียว พลอาสา

PRIEW PHOLASA

ชั้นเรียนออนไลน์

ชั้นเรียนออนไลน์จะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้

บทความล่าสุด

อัพเดตเนื้อหาล่าสุดในแต่ละบทเรียน

รายวิชาที่เปิดสอน
ครูผู้สอน
นักเรียน
ชั่วโมง/สัปดาห์

ติดต่อครูผู้สอน

มีปัญหาปรึกษาครูผู้สอน

084-2005439
UPR School
UTH, TH