"อย่าไปเลยที่ที่มีทางนำ จงไปยังที่ที่ปราศจากทางไป แล้วทิ้งรอยทางไว้" [จากหนังสือ ตะลอนพม่าประสาเจ้าชาย]
Ralph Waldo Emerson
American essayist

ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิชา ว20213 IPST-MicroBox ม.2
ชุมนุมการออกแบบแอปพลิเคชัน ม.ปลาย
วิชา ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

ชั้นเรียนออนไลน์

ชั้นเรียนออนไลน์จะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้

บทความล่าสุด

อัพเดตเนื้อหาล่าสุดในแต่ละบทเรียน

รายวิชาที่เปิดสอน
ครูผู้สอน
นักเรียน
ชั่วโมง/สัปดาห์

ครูผู้สอน

นายเพรียว พลอาสา

PRIEW PHOLASA

ติดต่อครูผู้สอน

มีปัญหาปรึกษาครูผู้สอน

  -
  pholasa@kkumail.com
  UPR School
  UTH, TH
  PRIEW PHOLASA
  PHOLASA