"การศึกษาคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเรียนในโรงเรียนไปหมดแล้ว" [จากหนังสือ วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน]
Albert Einstein
Physicist

ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิชา ว30102 การออกแบบและเทคโนโลยี I
วิชา ว31101 เทคโนโลยี (พื้นฐาน)
วิชา ว32281 การออกแบบและเทคโนโลยี II
ชุมนุมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

ชั้นเรียนออนไลน์

ชั้นเรียนออนไลน์จะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้

บทความล่าสุด

อัพเดตเนื้อหาล่าสุดในแต่ละบทเรียน

รายวิชาที่เปิดสอน
ครูผู้สอน
นักเรียน
ชั่วโมง/สัปดาห์

ครูผู้สอน

นายเพรียว พลอาสา

PRIEW PHOLASA

ติดต่อครูผู้สอน

มีปัญหาปรึกษาครูผู้สอน

084-2005439
UPR School
UTH, TH
PRIEW PHOLASA
PHOLASA