"อย่าไปเลยที่ที่มีทางนำ จงไปยังที่ที่ปราศจากทางไป แล้วทิ้งรอยทางไว้" [จากหนังสือ ตะลอนพม่าประสาเจ้าชาย]
Ralph Waldo Emerson
American essayist

ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิชา ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/12
วิชา ว32281 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5/8, 9
วิชา ว30102 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4/1, 2, 6, 7, 8
วิชา ว31101 เทคโนโลยี (พื้นฐาน) ม.4/1
ชุมนุมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ม.ต้น

ชั้นเรียนออนไลน์

ชั้นเรียนออนไลน์จะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้

บทความล่าสุด

อัพเดตเนื้อหาล่าสุดในแต่ละบทเรียน

รายวิชาที่เปิดสอน
ครูผู้สอน
นักเรียน
ชั่วโมง/สัปดาห์

ครูผู้สอน

นายเพรียว พลอาสา

PRIEW PHOLASA

ติดต่อครูผู้สอน

มีปัญหาปรึกษาครูผู้สอน

    084-2005439
    UPR School
    UTH, TH
    PRIEW PHOLASA
    PHOLASA