ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

1. แบบทดสอบกลางภาคเรียน 1/2562 วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ง20265) – ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

2. แบบทดสอบปลายภาคเรียน 1/2562 วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ง20265) – ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

3. ทดลองเขียนภาษา HTML

ให้นักเรียนเข้าไปที่ลิงก์ HTML Tryit จากนั้นทดลองแก้ไขคำสั่งเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลจากผลลัพธ์ดั้งเดิมด้านล่างให้เป็นชื่อของนักเรียน แล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งครู (หมายเหตุ : อย่าลืมกดปุ่ม Run>> เพื่อดูผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลง)

This is a Heading

This is a paragraph.